Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, GLANSHAMMARS KYRKA 1:1 GLANSHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Glanshammar 13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GLANSHAMMARS KYRKA (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GLANSHAMMARS KYRKA 1:1

12/7/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kyrkan ligger omgiven av tätortsbebyggelse norr om Hjälmaren, väl synlig med sitt dominerande, högresta torn. Vid kyrkan finns ett sockenmagasin, skolor och klockargård, nu församlingshem. I närheten finns fornlämningar från yngre järnåldern. Runstenar samt rester av en medeltida silvergruva.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården- Glanshammar kyrka omges av en vidsträckt kyrkogård, utvidgad åt norr i början på 1930-talet. Kyrkogården inhägnas av en mur av kluven och okluven gråsten, till största del lagd i kallmur. I den östra muren ingår en runsten. Det finns fyra entréer till kyrkogården.
Kyrkogården inramas av en trädk...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Örebro läns museum
Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum
Texterna har remitterats till Raoul Hjärtström, länsstyrelsen i Örebro län