Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, MO STOM 1:37 M.FL. MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3322-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MO STOM 1:37

MO STOM 1:42

MO STOM 1:53

10/1/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Kyrkplats med lång kontinuitet. Omgivningarna utgörs av ett traditionellt sockencentrum där bl a den välbevarade och den ännu brukade skolan från sekelskiftet 1900 utgör en viktig komponent. Intressant är också de f d kyrkstallarna. Från kyrkans tillkomst på 1600-talet finns endast begränsade delar kvar och såväl exteriören som interiören domineras av 1880-talets stora ombyggnad. Kyrkan är byggd i en tidstypisk stilblandning av nyklassicism och nygotik. Stilblandningen har genom senare förändringar ytterligare förstärkts. Kyrkan kan också sägas delvis ha karaktär av ett missionshus från ti...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift