Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, SPELVIK 2:7 M.FL. SPELVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-441.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPELVIKS KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SPELVIK 2:7

SPELVIK 6:1

6/3/10 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Spelviks kyrka ligger i ett böljande åkerlandskap mellan sjöarna Runnviken och Eknaren. Under bronsåldern, då Runnviken var ca 20 meter högre än idag och en del av en havsvik i Östersjön, utgjorde platsen en ö, med flera omgivande boplatser. Socknen tillhör Södermanlands mindre socknar, vad gäller storlek och folkmängd. I socknen finns många fornlämningar, en del från bronsåldern, men merparten finns inom 23 järnåldersgravfält. Kyrkan ligger i Spelviks kyrkby.

Spelviks kyrka ligger i ett område som är utpekat som en riksintressant kulturmiljö (D47).

KYRKOANLÄGGNINGEN – Kyrkan ligger i en backe med kyrkogården i...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Magnus Josephson, Kjell Taawo och Eva Wockatz, Sörmlands museum 2010-06-03