Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, BOGSTA 5:1 BOGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-915.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOGSTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BOGSTA 5:1

1/21/11 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Bogsta socken utgörs av kuperad dalgångsbygd vid sjön Runnviken.

Bogsta kyrka är placerad strax väster om gamla riksvägen till Stockholm. Kyrkan ligger på en höjd, på en ås ut mot sjön Runnviken. Gamla skolan ligger strax öster om kyrkan. Över sjön syns gårdarna Näsby mot väst och Ökna mot nordväst.

I norr och väster gränsar kyrkoanläggningen till naturmark, i söder mot kulturlandskap och i öster via en påbörjad utvidgning mot den före detta skolan.

Söder om kyrkan, gränsande till bogårdsmuren ligger ett putsat före detta bisättningsrum från 1946, ritat av K M Westerberg. Byggnaden används idag som förråd oc...

Läs mer i eget fönster

Hugo Larsson, Sörmlands museum och Lotta Eriksson, Strängnäs stift (2002)
Dag Forssblad, Magnus Josephson, Karl Anderberg, Kjell Taawo och Eva Wockatz, Sörmlands museum (2011-01-21)