Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA 1:1 ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Vingåker 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA 1:1

10/27/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Östra Vingåkers kyrka är uppförd i en småskalig odlings- och skogsbygd kring sjöarna i Nyköpingsåns övre vattensystem. Den mesta åkerjorden närmast omkring kyrkbyn har vunnits genom sjösänkningar och utdikning av mossar. Större delen av socknen tillhörde tidigt frälset och ovanligt många gårdar fick säteriprivilegier. Lasstorp, Claestorp från och med 1600-talet, lade under sig flera av de andra säterierna och blev socknens största gods. Godset Claestorps inflytande har präglat bygden under lång tid, vilket bland annat har resulterat i en enhetlig bebyggelse på arrendegårdar och torp.
Kyrkbyn som växte upp kring kyrkan ...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Kjell Taawo, Sörmlands museum