Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnesta kn, KATTNÄS 7:1 KATTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3457-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KATTNÄS KYRKA (akt.)
Södermanland
Gnesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KATTNÄS 7:1

6/3/10 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Kattnäs kyrkomiljö ligger på en höjd invid sjöarna Klemmingen och Frösjön. Kullen var under bronsåldern en ö invid den vattenled som ända in på tidig medeltid förband Mälaren med Östersjön. I trakten finns talrika lämningar från både bronsålder och järnålder. Kattnäs som utvecklats till en by under medeltiden avhystes då sätesgården Södertuna (Vad) bildades.

I sluttningen strax sydväst om kyrkogården ligger en parstuga med rödmålad locklistpanel. Huset är troligen från början av 1800-talet men flyttades till sin nuvarande plats 1874 för att användas som fattighus och som klockarbostad. I närheten av kyrkan ligger ä...

Läs mer i eget fönster

Lotta Eriksson, Strängnäs stift, & Evy Rydergård, Sörmlands museum (2002-06-25)
Dag Forssblad, Magnus Jodephson, Kjell Taawo & Eva Wockatz, Sörmlands museum (2010-06-03)