Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vårgårda kn, HORLA 15:1 HORLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_059:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vårgårda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HORLA 15:1

9/9/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Horla kyrka ligger på en uppodlad ås i skogsbygden kring Säveåns dalgång. Kyrkan är belägen i änden av en väl samlad bymiljö. KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården utgörs av en kulle med omgivande stödmur och trädrad. I muren finns en smidesgrind och en mindre stentrappa. Gravarna ligger i nord-sydliga rader norr och öster om kyrkan, ett flertal är stenramsgravar. Vidare finns ett gjutjärnskors från 1800-talet. Söder om kyrkan står en klockstapel från 1697 (inklädd 1721) och i sydväst en sentida ekonomilänga.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den tidigmedeltida, tornlösa gråstenskyrkan har bevarat mycket av sin...

Läs mer i eget fönster

Carina M Carlsson, Regionmuseum Västra Götaland.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.