Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vårgårda kn, HOL 14:3 M.FL. HOLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_064:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vårgårda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOL 14:3

HOL 29:1

9/9/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Hols kyrka har ett framträdande läge på en gruskulle i odlingslandskapet kring Säveån. I närheten av kyrkan finns ett av landskapets största koncentrationer av järnåldersgravfält, vilket tyder på platsens centrala karaktär vid denna tid. Kyrkbyn skiftades på 1800-talet, kvar vid kyrkan ligger prästgården. Området är klassat som riksintresse för kulturmiljövården.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av en kallmur med stiglucka och smidesgrindar. Äldre lövträd bidrar till anläggningens karaktär. Några raka grusgångar genomlöper kyrkogården. Av äldre gravar märks en tumba och några gjutjärnsvårdar. Ett stort antal är s...

Läs mer i eget fönster

Carina M Carlsson, Regionmuseum Västra Götaland.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.