Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, EMTUNGA 6:1 ÖNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra grinden till Önums kyrkogård, neg.nr. 04/106:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖNUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EMTUNGA 6:1

1/26/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Önums kyrka ligger vid en mindre samling gårdar med omgivande lövträd, vilket gör den till ett blickfång på Varaslätten. Kyrka och kyrkogård anlades på ny plats 1864. Till miljön hör en skolbyggnad från samma tid.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av en ursprunglig kallmur med grindstolpar av kalksten och trädrad. Gravarna ligger i lövhäckskantade rader, några har stenram. Gångarna är grusade.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes 1864 efter ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt Johan Fredrik Åbom. Det är en typisk nyklassicistisk anläggning med tresidig absid i öster, ursprungliga ...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Robin Gullbrandson, Skara stift.
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum.