Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, EDSVÄRA 27:1 EDSVÄRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Edsvära kyrka och kyrkogård. Neg.nr. 04/139:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDSVÄRA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDSVÄRA 27:1

1/19/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Edsvära kyrka är tillsammans med kyrkbyn väl synlig på en ändmorän i odlingslandskapet och utgör ett karaktäristiskt landmärke. Kyrkbyn är sammanhållen och har välbevarade manbyggnader från 1800-tal.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den sedan medeltid nyttjade kyrkogården sluttar mot söder och väster. Den omges av en kallmur med grindstolpar av kalksten samt järngrindar. Gamla trädrader omger kyrkogården.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den nyklassicistiska salkyrkan från 1859 är ritad av Överintendentsämbetets J A Hawerman och har en välbevarad exteriör. I öster är ett fullbrett rakt kor med smalare sakristia. Tor...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Robin Gullbrandson, Skara stift.
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum.