Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, TUMBO PRÄSTGÅRD 4:1 TUMBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-402.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUMBO KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

TUMBO PRÄSTGÅRD 4:1

5/28/07 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖ – Tumbo socken ligger i Rekarnebygden som räknas till ett av de tidigast kristnade områdena i Mellansverige. Socknen består av en flack, öppen slättbygd som omges av småbruten odlingsbygd vid inre Mälaren.

Tumbo kyrka ligger i ett område som är utpekat som en riksintressant kulturmiljö. Söder om kyrkan ligger Tumbo Kaplansgård. Gården har tillkommit i tre olika byggnadsetapper under tre århundraden, från omkring 1630 till början av 1800-talet. Norr om kyrkan ligger ett kyrkstall från 1891 samt två timrade, rödfärgade byggnader.

KYRKOANLÄGGNING – Tumbo kyrka omges av en kyrkogård med en i huvudsak kallmurad bogårdsm...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Kjell Taawo och Eva Wockatz, Sörmlands museum