Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, TORSHÄLLA 5:16 TORSHÄLLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-801.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSHÄLLA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

TORSHÄLLA 5:16

4/9/08 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖ – Torshälla socken består av småbruten odlingsbygd vid nedre Eskilstunaån, Torshällaån, som utgör Hjälmarens utlopp i Mälaren. Torshälla tätort ligger ca 7 km norr om Eskilstuna och har växt fram kring denna viktiga handels- och kommunikationsled. Den gamla stadskärnan ligger på västra sidan om Torshällaån. Gatunätet har här medeltida karaktär och stora delar av bebyggelsen består av trähus från 1800-talet. Staden var betydande fram till mitten av 1600-talet, då Eskilstuna fick stadsprivilegier och inom kort blev den större orten. År 1798 härjade en eldsvåda i staden, och endast ett fåtal äldre byggnader finns numera kvar...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Kjell Taawo, Evy Rydergård, Magnus Josephson och Eva Wockatz, Sörmlands museum.