Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lekeberg kn, KRÄCKLINGE 10:2 KRÄCKLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2. exteriör södra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÄCKLINGE KYRKA (akt.)
Örebro
Lekeberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRÄCKLINGE 10:2

7/3/07 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN –Kräcklinge kyrka är belägen på en rullstensås med utsikt över den omgivande, uppodlade slätten i de bördiga Kräcklingedalen. I den slutna miljön kring kyrkan finns fler av de byggnader som hör ett sockencentrum till; prästgård arrendatorsboställe, klockarbostad, skola samt slöjdskola alla med nya funktioner. Tidigare har även funnits ålderdomshem, kyrkstall och sockenmagasin. Socknen omfattar flera stora gårdar bl a Falkenå, Höjen, Skoftesta och Wäsby

KYRKOANLÄGGNINGEN –
Kyrkogården är gräsbevuxen med ett enkelt grusgångssystem. Den avgränsas av en kallmurad stenmur, med en sekundärt placerad runsten i västra mure...

Läs mer i eget fönster

Lotta Eriksson, Strängnäs stift 2002
Anneli Borg, länsstyrelsen i Örebro 2002, Örebro läns museum 2007
Estrid Esbjörnson, Örebro läns musum 2007