Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, BARVA KYRKA 2:2 M.FL. BARVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-280.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARVA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BARVA KYRKA 2:2

BARVA KYRKA 1:1

5/28/07 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Barva kyrka ligger vid foten av Barvaåsens västra sluttning. På åssluttningen ovanför kyrkan finns ett antal byggnader som hör eller har hört till kyrkans funktioner, bland annat kyrkskolan och kyrkstallet. Kyrkans klockstapel är placerad på åsens krön. Nedanför kyrkan breder ett odlings- och skogslandskap ut sig.

Barva socken ligger i Rekarnebygden, som räknas till ett av de tidigast kristnade områdena i Mellansverige. Området är utpekat som en riksintressant kulturmiljö.

KYRKOANLÄGGNINGEN – Barva kyrkogård inramas av en kallmurad bogårdsmur av natursten. Längs de norra och västra mursträckningarna är rester av en ...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Magnus Josephson, Evy Rydergård, Kjell Taawo och Eva Wockatz, Sörmlands museum