Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, KÖLINGARED 1:10 KÖLINGAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_021:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖLINGAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÖLINGARED 1:10

1/19/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kölingareds kyrka ligger tillsammans med en äldre skolbyggnad på en kulle i utkanten av en by vid en vägkorsning i ett kuperat skogslandskap med sjöar. Kyrkplatsen har medeltida ursprung.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården sluttar åt norr och omges av en trädrad samt delvis av kallmurar. Ingångarna har smidesgrindar och grindstolpar av sten, varav två är putsade. Grusgångar knyter samman dessa med kyrkan. Bland gravarna märks en gravkulle med omgivande gruskvarter som utgör en släktgrav från 1800-talet. Inom detta finns två av kyrkogårdens tre järnkors.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan från 1850 är s...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Robin Gullbrandson, Skara stift.
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum.