Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, KÖLABY 28:1 KÖLABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff960620

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖLABY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÖLABY 28:1

6/7/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kölaby kyrka ligger vid ån Ätran. Den ursprungligen medeltida kyrkplatsen är belägen i utkanten av stationssamhället Trädet. I kyrkans direkta närhet finns ett äldre ålderdomshem och församlingshem. Det omgivande landskapet präglas av grusåsar med stora fornlämningskoncentrationer.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården är i sen tid utvidgad åt sydväst, vilket är klart avläsbart. Den omges av kallmurar och trädrader, samt begränsas i sydost av en bäckravin. I muren finns tre öppningar, alla med smidesgrindar. Den ena har en stiglucka från 1700-talet. Kyrkogården knyts samman av ett oregelbundet nät med grusgångar. På kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland.