Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, RESTERÖD 6:1 M.FL. RESTERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2708-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESTERÖDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

RESTERÖD 6:1

RESTERÖD 6:2

10/10/05 Karaktäristik och bedömning

RESTERÖDS KYRKA är sannolikt uppförd på 1100-talet.

Tillsammans med den intilliggande f d länsmansgården utgör kyrkan och kyrkogården en liten men samlad och kulturhistoriskt värdefull kyrkomiljö med lång kontinuitet. Kyrkplatsens läge på en kulle mitt i dalgången gör den också väl synlig i det omgivande öppna odlingslandskapet.

KYRKOGÅRDEN har en tydlig 1800- och tidig 1900-talskaraktär, och dess murar, grindar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär. KLOCKSTAPELN från 1859 är välbevarad och karaktäristisk för Resteröds kyrkplats, och är en av få klockstaplar i Bohuslän som har lång kontinuitet och inte är ...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län