Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, KYRKOPLATSEN 3 ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG Ny sökning Tillbaka till sökning

9. exteriör, taget från nordväst.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG (akt.), ADVENTSKYRKAN (akt.)
Örebro
Hallsberg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKOPLATSEN 3

2/25/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN –
Adventskyrkan har ett dominerande läge i Hallsbergs tätort invid huvudgatan genom samhället – Västra Storgatan - och järnvägen. I miljön kring kyrkan finns ett församlingshem och en f.d. prästgård, nu pastorsexpedition.

KYRKOANLÄGGNINGEN –
Kyrkan ligger på en tomt högre belägen än omgivningen och omgärdas delvis av en stödmur. I väster angränsar kyrkogården mot en f.d. prästbostad, idag pastorsexpedition. Runt kyrkogården finns en äldre trädplantering men ej en tydlig trädkrans. I söder mot Västra Storgatan och i väster finns en planterad häck, i norr avgränsas kyrkogården till viss del av en planterad häck och...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Strängnäs stift 2003, Örebro läns museum 2007
Lotta Eriksson, Strängnäs stift 2003
Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum 2007