Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, BO 1:20 BOO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3195-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOO KYRKA (akt.)
Örebro
Hallsberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

BO 1:20

5/13/08 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Bo socken ligger på gränsen till Östergötland och utgörs av skogsbygd med gles jordbruksbebyggelse. Närmiljön kring kyrkan och dess kyrkogård utgörs av blandskog.

Bo kyrka är belägen på Boo fideikommiss ägor och är starkt förknippat med detta. Strax intill finns flera byggnader som ingår i Boo slottsmiljö; slott, trädgårdsmästarbostad, ladugård, fatabur, f.d. skola m.m. Slottet har anor från 1600-talet och en huvudbyggnad i nygotisk stil från 1870-talet. Boo utgör riksintresseområde för kulturmiljövården.

KYRKOANLÄGGNINGEN – Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur med två ingångar i söder. Kyrkogårdens väst...

Läs mer i eget fönster

Lotta Eriksson, Strängnäs stift 2002
Anneli Borg, Länsstyrelsen i Örebro 2002, Örebro läns museum 2008
Charlott Torgen 2008
Estrid Esbjörnson, 2008
Texten har remitterats till Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen i Örebro län