Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, HJORTKVARN 1:4 ADVENTSKYRKAN, HJORTKVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

3194-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADVENTSKYRKAN, HJORTKVARN (akt.), ADVENTSKYRKAN (akt.)
Örebro
Hallsberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HJORTKVARN 1:4

7/2/07 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Kyrkan med omgivande kyrkogård är belägen i utkanten av tätorten Hjortkvarn och gränsar i söder mot Hjortkvarnsån. öster om kyrkan finns församlingshemmet inrymt i en tegelvilla från 1940/50-tal.

KYRKOANLÄGGNINGEN – Kyrkogården omges av en granhäck i samtliga väderstreck med undantag av den södra sidan som i en brant slänt gränsar mot Hjortkvarnsån. kyrkogården är gräsbevuxen med grusgångar från grindarna i väster och öster mot och runt kyrkan. ett par gravvårdar har gjutjärnsdetaljer som visar på närheten till gryts bruk och dess tidigare verksamhet. Kyrkogården anlades 1886 och fungerade först som begravningsplats...

Läs mer i eget fönster

Lotta Eriksson, Strängnäs stift 2002
Anneli Borg, länsstyrelsen i Örebro 2002, Örebro läns museum 2007
Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum 2007