Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, DRAGSMARKS KYRKA 1:1 DRAGSMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2706-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DRAGSMARKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DRAGSMARKS KYRKA 1:1

6/9/05 Karaktäristik och bedömning

DRAGSMARKS KYRKA uppfördes 1754-56 och är den tredje träkyrkan på samma plats. Den ersatte en föregångare från 1626-27, vilken i sin tur efterträdde en kyrka från 1500-talets slut. Alla dessa var sockenkyrkor strax intill den medeltida klosterkyrkan från 1200-talet som successivt förföll efter reformationen och vars sista upprättstående väggparti rasade 1846.

Kyrkplatsen har ursprung i det på 1200-talet anlagda premonstratenserklostret. Kyrkan, intilliggande klosterruin, äldre gårdsbebyggelse, närliggande f d skolhus, utgör en samlad och kulturhistoriskt värdefull miljö med nästan 800-årig kontinuitet, av väsentlig betydelse i den...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län