Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, FÄGRE PRÄSTBOL 3:1 FÄGRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fägre kyrka, anl, negnr 04-262-12.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄGRE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÄGRE PRÄSTBOL 3:1

9/13/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Fägre kyrka har ett markerat läge i norra delen av den uppodlade Vadsboslätten vid Göta kanal. Till den sammanhållna kyrkbyn hör bland annat prästgård och skola.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den rektangulära kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur. Ingångarna utgörs av smidesgrindar med stenstolpar och stenklot. Anläggningen innehåller grusgångar, en gravsten från 1700-talet och en gravtumba från 1915. Utmed bårhuset vid kyrkogårdsmuren är tre resta gravhällar från 1600-1700-talet. På andra sidan landsvägen ligger en ny kyrkogård.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Av den medeltida kyrkan återstår större dele...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Inga Kajsa Christensson, Skara stift