Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åmsele kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅMSELE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Vindeln

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅMSELE 7:1

9/13/02 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan präglas i dag helt av 1926 års omgestaltning. Exteriört är kyrkan i sin klassiska enkelhet i det närmaste oförändrad sedan den tiden. Endast tornuret har tillkommit på 1950-talet och nya broplan i norr år 1993. Interiören har målats om vid olika tillfällen och bänkar, läktarbarriär, orgelfasad, väggpaneler, altarring samt dörrspeglar är marmorerade med varierande utförande och kulörer, vilket bidrar till ett något splittrat helhetsintryck. Kyrkorummets och korets olika golvbräder bidrar också till detta. Frånvaron av läktarunderbyggnad, missprydande väggradiatorer och olika publika installationer är välgörande och huvudkarakt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2002-09-13, revidering 2010-10-04
Ansvar karaktäristik och bedömning: 2002: Bo Sundin, Länsstyrelsen Västerbotten och Annika Lindberg, Västerbottens museum. Revidering 2010: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i maj 2013.
Rapport: Bo Sundin 2002, reviderad och kompletterad av Annika Lindberg 2012