Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, LÖVÅNGERS PRÄSTBORD 9:75 LÖVÅNGERS KYRKA (SANKTA ANNA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

ND950611/044

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖVÅNGERS KYRKA (akt.), LÖVÅNGERS KYRKA (SANKTA ANNA KYRKA) (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÖVÅNGERS PRÄSTBORD 9:75

6/1/10 Karaktäristik och bedömning

Lövångers kyrka är en senmedeltida salkyrka uppbyggd av skalmurade gråstensväggar och tegel i omfattningar och valv. Denna enkla rektangulära plantyp, med samma bredd på koret som på långhuset, dominerade under 1400-talet och anses ha tiggarmunkarnas kyrkor som förebild. Sannolikt uppfördes kyrkan mot seklets slut eller omkring 1500. Kyrkan var ursprungligen ganska liten med vapenhus av sten mot söder och sakristia av timmer mot norr. Fönstren var både mindre och färre. Gavelröstena kan ha haft dekorativa tegelblinderingar. Den västliga travéen tillbyggdes 1649, men gavs en medeltida gestaltning. Att kyrkan är tillbyggd i väster mär...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i mars 2012.
Rapport: Annika Lindberg