Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranemo kn, ÅSARP 6:1 SÖDRA ÅSARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_005.8/0008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA ÅSARPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tranemo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSARP 6:1

6/8/04 Karaktäristik och bedömning

SÖDRA ÅSARPS KYRKA ligger i utkanten av ett odlingsstråk med enstaka bebyggelse. Samhället utgörs av några få gårdar i huvudsak belägna norr och väster om kyrkan. Etableringen av Limmareds glasbruk på 1700-talet medförde en förskjutning i bebyggelsen från Södra Åsarp till det närbelägna Limmared. Den terrasserade kyrkogården har en näst intill kvadratisk form med kyrkan placerad i det nordvästra hörnet med klockstapel intill. Inhägnaden utgörs av stenmurar, med trädrad i väster. I kyrkogårdens nordöstra hörn finns ett par ekonomibyggnader. Bårhus och vaktmästarkontor (1982) är belägna väster om kyrkogården.

Södra Åsarps välbevarade...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Rundström och Agnes Kempe (Länsstyrelsen Västra Götaland), Hans-Eric Thylin, Ingemar Birgersson och Ann-Charlott Strandberg, (Göteborgs stift), Karl-Arne Karlsson, Karin Lundberg och Maria Mellgren (Regionmuseum Västra Götaland).