Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranemo kn, MOSSEBO 1:23 MOSSEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_10.8/0007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOSSEBO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tranemo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOSSEBO 1:23

10/30/02 Karaktäristik och bedömning

MOSSEBO KYRKA ligger tillsammans med en intilliggande gård med ett framträdande läge och utsikt över det omkringliggande skogslandskapet. Kyrkan utgör tillsammans med de angränsande byggnaderna en liten samlad kyrkomiljö, där sockenstugan nordväst om kyrkan ingår. I sluttningen sydost om kyrkan och kyrkogårdsmuren ligger i souterrängläge ett bårhus med bisättningsrum och förråd (1940-41). Kyrkogården sluttar från norr till söder och är inhägnad av en stenmur samt häckplantering. De äldsta gravvårdarna från 1700-talet är placerade nordost om kyrkan.

Mossebo kyrka är en av stiftets äldre träkyrkor och ligger i ett av träkyrkobyggande...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Rundström och Agnes Kempe (Länsstyrelsen Västra Götaland), Hans-Eric Thylin, Ingemar Birgersson och Ann-Charlott Strandberg, (Göteborgs stift), Karl-Arne Karlsson, Karin Lundberg och Maria Mellgren (Regionmuseum Västra Götaland).