Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tjörn kn, VALLA KYRKA 3:1 VALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2372-9.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tjörn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLA KYRKA 3:1

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

VALLA KYRKA uppfördes 1859-61, på samma plats som sin medeltida föregångare. Margareta Hvitfeldts gravkor från 1663-64 fick stå kvar och byggdes samman med nuvarande kyrkan.

Kyrkan ligger i ett karaktäristiskt höjdläge i Tjörns dalgångslandskap, dessutom inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

KYRKOGÅRDENS äldre delar har en för det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet karaktäristisk utformning. Särskilt norr om kyrkan finns många karaktärsskapande höga gravvårdar. Kyrkogårdens grusgångar, stenmurar med grindstolpar samt trädrader är viktiga för helheten.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län