Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tjörn kn, KLÖVEDALS KYRKA 1:1 KLÖVEDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2371-8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLÖVEDALS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tjörn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLÖVEDALS KYRKA 1:1

4/14/05 Karaktäristik och bedömning

KLÖVEDALS KYRKA uppfördes 1846-47 på samma plats som sin medeltida föregångare.

Den äldre delen av KYRKOGÅRDEN (dvs kyrkogårdens östra del) har kontinuitet sedan medeltiden, och har idag ett utseende som är karaktäristiskt för sena 1800- och tidiga 1900-talet, med en kombination av karaktärsskapande gravplatser, murar och äldre grind med grindstolpar. På berget söder om kyrkan finns ett KLOCKHUS, från ca 1810, som är värdefullt för kyrkomiljöns karaktär.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- Karaktären hos kyrkogårdens östra del, med murar och trädplantering, gravkvarter samt den östra...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län