Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BJURLIDEN 1:416 BOLIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bolidenskyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLIDENS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BJURLIDEN 1:416

4/21/10 Karaktäristik och bedömning

Bolidens kyrka är en välbevarad representant för den modernistiska sakrala arkitekturen, med starkt tillbakablickande drag. Den har med sina proportioner och sin slutenhet starka associationer till medeltida gråstenskyrkor, samtidigt som kyrkans avskalade yttre samt de höga rektangulära fönstren följer ett modernistiskt schema. Modernistiska drag invändigt är bl.a. läktarens placering och gestaltning, predikstolens och altarringens enkla former, samt armaturernas utformning. Liksom det arkitektritade samhället Boliden är kyrkans tillblivelse starkt förknippad med Bolidenbolaget och brytningen av guldmalm. Klockstapeln som påminner o...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Andreas Grahn