Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, VARV 17:1 VARVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/320:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARVS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VARV 17:1

4/13/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Varvs kyrka ligger på Varvsbergets uppodlade östsluttning. Kyrkan är uppförd på en ny plats i utkanten av en samlad kyrkby med medeltida kyrkplats. Invid kyrkan ligger f.d. skola och prästgård. En fornborg ovanför byn ger tillsammans med en megalitgrav bevis för platsens långa kontinuitet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av kallmur med trädrad och smidesgrindar. Rätvinkliga grusgångar förbinder ingångarna med kyrkan. Ett antal gravar har stenram och en har järnstaket. I norr är en avskiljd sentida utvidgning.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Salkyrkan är uppförd 1861 efter ritningar av P U Stenha...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift