Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, JÖRN 4:2 ÖSTERJÖRNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Österjörns kyrka gravar.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERJÖRNS KYRKA (akt.), ÖSTERJÖRNS KYRKA (JÖRNS GAMLA KYRKA) (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÖRN 4:2

5/5/10 Karaktäristik och bedömning

Österjörns relativt stora och påkostade kyrka från 1857 minner om den tid före järnvägen när Österjörn utgjorde centrum för omgivande byar. Kontinuiteten som kyrkligt centrum behölls därefter under lång tid, vilket bl.a. den stora och vid flera tillfällen utvidgade be-gravningsplatsen visar på. Kyrkan utgör en fin representant för den sena nyklassicistiska sakrala träarkitekturen, där stilblandning mot nygotik är märkbar främst i tornet. Perioden kännetecknas av en mera livfull och fantasirik landskyrkoarkitektur än de mer likformiga nyklassicistiska långhuskyrkorna från decennierna innan. Trots senare tillbyggnader är kyrkan relati...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Andreas Grahn