Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, VALSTAD 25:1 VALSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/199:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALSTAD 25:1

4/13/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Valstads kyrka är belägen vid randen av Falbygdens kambrosilurområde. Kring kyrkan ligger det f.d. stationssamhället Folkabo, vilket innan skiftet föregicks av en kyrkby. Samhället är koncentrerat kring en vägkorsning. Invid kyrkan finns skolbyggnader från två epoker och prästgård med park.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården (som utvidgats åt öster) omges av kallmur med jordvall, grindstolpar och smidesgrindar samt trädrad. Kring kyrkan löper en grusgång. Invid vapenhuset ligger delar av omfattningen till ett unggotiskt fönster.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Av den ursprungliga romanska 1100-talskyrkan ...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum