Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, FINNTRÄSKS KAPELL 1:1 FINNTRÄSK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Finnträsk kyrka gravkapell.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FINNTRÄSK KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FINNTRÄSKS KAPELL 1:1

7/21/10 Karaktäristik och bedömning

Finnträsk kyrka är mer än något annat ett minnesmärke över finnträskbornas långvariga kamp för egen kyrka och beslutsamhet att genomföra kyrkbygget. Dess måttliga skala, relativt enkla utförande och för sin tid ålderdomliga klassicistiska stil med inslag av nygotik förklaras i mångt och mycket genom dess tillkomsthistoria. Anledningar till det låga tornet kan förutom begränsade resurser möjligen också ha varit att man i närliggande Fällfors kyrka, uppförd året innan, funnit en förebild i de låga tornen och den på samma sätt brutna spetsiga tornhuven. Av de få 1900-tals kyrkor i länet som uppfördes utan arkitektritningar är Finnträsk...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Andreas Grahn