Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, GAMLA UPPSALA 74:2 GAMLA UPPSALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff984801

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA UPPSALA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMLA UPPSALA 74:2

12/1/06 Karaktäristik och bedömning

Gamla Uppsala kyrka ligger i direkt anslutning till fornminnesområdet i Gamla Uppsala som utgör en av landets mest kända och mytomspunna förhistoriska miljöer. Tidigare fanns föreställningen att kyrkan utgjorde en rest av det förhistoriska hednatempel som man ansåg funnits på platsen. Kyrkan har troligen börjat byggas redan under 1100-talets första hälft och är därmed en av de allra äldsta kyrkorna i Uppland. Dagens kyrka utgör en unik rest av den stora domkyrka som byggdes på platsen men som till stor del förstördes av en eldsvåda redan under 1200-talets första hälft.

Kyrkan präglas idag av senmedeltida tillägg och även av sin ...

Läs mer i eget fönster

Johan Dellbeck, Upplandsmuseet