Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BJÖRKLINGE 1:1 BJÖRKLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björklinge kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKLINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKLINGE 1:1

10/1/05 Karaktäristik och bedömning

Björklinge kyrka är Upplands kanske främsta och mest storslagna exempel på stormaktstidens kyrkobyggande. Det är en medeltida kyrka som fick sin nuvarande karaktär vid en stor om- och tillbyggnad på 1650-talet då Agneta Horn, ägaren till Sätuna säteri, lät bygga om kyrkan till ett äreminne över sin avlidna make Lars Kruus. Kyrkan förlängdes åt öster med ett nytt kor under vilket ett gravkor, Sätunakoret, placerades. Även arkitektoniskt är kyrkan ett uttryck för 1600-talet med sina fyra hörntorn med spetsiga spiror och sitt höga, valmade tak. Kyrkan är full av begravningsminnen från 1600-talet och 1700-talet. Östgaveln karakteriseras...

Läs mer i eget fönster

Upplandsmuseet Johan Dellbeck