Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, ACKLINGA 12:1 ACKLINGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/318:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ACKLINGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ACKLINGA 12:1

3/30/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Acklinga kyrka ligger på en ås i ett öppet jordbrukslandskap öster om Falbygdens kalkstensplatå. Söder om kyrkogården ligger en gammal skola. Kyrkbyn skiftades på 1800-talet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den sedan medeltid brukade kyrkogården omges av en stödmur med putsade grindstolpar och smidesgrindar. Kyrkogården består av en äldre del i söder och en yngre i norr, vilka skiljs åt av en mur. Invid kyrkan står en putsad tidigmedeltida tiondebod av sandsten. Bland gravarna finns ett flertal med stenram och grusyta samt två med järnstaket. Flera äldre lövträd finns grupperade på kyrkogården.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BE...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län