Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, NORGÅRD 2:124 HAMBURGSUNDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3090-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMBURGSUNDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

NORGÅRD 2:124

11/21/05 Karaktäristik och bedömning

Hamburgsunds kapell uppfördes 1914-15 på ny kyrkplats, och representerar det yngsta skedet av de kapell och kyrkor som uppförts i den bohuslänska kustbebyggelsen, på grund av de långa avstånden till den egentliga sockenkyrkan. Kapellets väl synliga placering på en bergknalle gör det till ett viktigt blickfång i det livligt trafikerade sundet mellan Hamburgö och fastlandet. Miljön kring sundet mellan Hamburgö och fastlandet utgör en kommunal kulturmiljö i Tanums kulturmiljövårdsprogram.

KYRKOTOMTENS karaktäristiska terrassering med tuktade granitmurar och smidesräcket runt om är viktiga miljöskapande inslag.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län