Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, FJÄLLBACKA 174:1 FJÄLLBACKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff971629

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FJÄLLBACKA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

FJÄLLBACKA 174:1

5/12/05 Karaktäristik och bedömning

FJÄLLBACKA KYRKA uppfördes 1892 efter ritningar av Adrian Petersson, på en ny kyrkplats. Kyrkan är belägen i ett höjdläge och är väl synlig från havet. Den har ett framträdande läge i det omgivande landskapet och i samhället Fjällbacka, vilket utgör område av riksintresse för kulturmiljövården. Den representerar ett skede av kapell och kyrkor uppförda i den bohuslänska kustbebyggelsen, på grund av de långa avstånden till den egentliga sockenkyrkan.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- Terrassens stödmurar och smidesräcken är viktiga inslag i miljön.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Thomas Engel, Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län