Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, ÖRSJÖ 1:56 ÖRSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örsjö kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRSJÖ KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRSJÖ 1:56

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarter A har en anläggningsform som följer kyrkans rundning. Gravvården från 1893 vittnar
om att kvarteret togs i bruk åren efter att kyrkan stod klar. Gravplatserna i kvarteret var
tidigare omgärdade och belagda med grus. Av detta syns idag inga spår i kvarteret.
Gravvårdarna visar upp en stor blandning, från enkelt till påkostat, från gammalt till det nytt.
Just blandningen av stilar utgör en stor del av kvarterets karaktär. Hos flera enskilda
gravvårdar finns lokal- och personhistoriska värden som berättar om Örsjös historia. Det
gäller de gravvårdar där den dödes yrkestitel angivits men också gravvårdar med kän...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Klamar läns museum, med representant för Växjö och Linköpings stift, samt länsstyrelserna och länsmuseerna i Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län