Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, KRÅKSMÅLA KYRKA 1:2 KRÅKSMÅLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kråksmåla kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKSMÅLA KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRÅKSMÅLA KYRKA 1:2

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Område 1 och 2
Område 1 och 2 tillhör de äldsta delarna av Kråksmåla kyrkogård även om det idag finns få
gravvårdar av hög ålder i området. Rester av en äldre struktur kan anas i område 2 med
köpegravplatser i väster och söder. Hos flera av gravvårdarna i området finns lokalhistoriska
och personhistoriska värden. De höga påkostade gravvårdarna ger också området ett
socialhistoriskt värde i relation till de enklare gravvårdarna från samma tid. Den gjutjärnsurna
som finns i område 2 ska införas på församlingens inventarieförteckning och, om gravrätten
upphört, vårdas av församlingen.

Område 3 och 4
De båda områdena 3 och 4 ...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum. Med representanter för Växjö och Linköpings stift, samt länsstyrelserna och länsmuseerna i Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län.