Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, VENDEL 3:1 VENDELS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VENDELS KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VENDEL 3:1

6/25/03 Karaktäristik och bedömning

Vendels kyrka och kyrkogård är kanske den märkligaste medeltida kyrkomiljö
som finns i länet vid sidan om domkyrkan. De stora stigluckorna och den höga
bogårdsmuren är unika även i ett nationell t perspektiv. Kyrkan tillhör de största
och ståtligaste medeltida landskyrkorna i länet och är definitivt en av dem med ,..,
den allra högsta konstnärliga kvaliteten. Kyrkans medeltida utseende är helt
bevarat med undantag för 1700-talets utbyggnad av nykyrkan mot norr.
Kyrkogården har en ovanligt stor andel grusgravar samt i övrigt en traditionell
utformni ng med grusg ångar och äldre lövträd.

Ansvarig för inventering och kulturhistorisk karakteristik Johan Dellbeck.
Upplandsmuseet