Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stenungsund kn, SPEKERÖDS PRÄSTGÅRD 3:1 SPEKERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2373-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPEKERÖDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Stenungsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPEKERÖDS PRÄSTGÅRD 3:1

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

SPEKERÖDS KYRKA är av medeltida ursprung, ombyggd till nuvarande utseende dels 1734-1735 och dels 1905. Tornets utseende härrör från 1864, möjligen är tornet från 1740-talet.

Kyrkan tillsammans med sina omgivande byggnader samt den intilliggande prästgården utgör en samlad kyrkomiljö med ett karaktäristiskt läge i landskapet.

Murarna kring KYRKOGÅRDENS äldre del är, liksom dess sydgrind samt enstaka äldre gravvårdar, värdefulla för kyrkomiljöns karaktär. Också den äldre ekonomibyggnaden väster om kyrkan bidrar till denna karaktär. Mellankyrkogården har en väl bevarad 1930-talskaraktär.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och a...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län