Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, DÖRBY KYRKA 1:1 DÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

dörby3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DÖRBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DÖRBY KYRKA 1:1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter/områden:

Kvarter 1-5 och 8
Kvarteren tillhör kyrkogårdens äldsta och i området har man gravlagt människor sedan den
första kyrkan stod på platsen. Strukturen har dock ändrats under årens gång och området
domineras nu av de förändringar som gjordes under mitten av 1900-talet. Spåren av en äldre
tid syns främst i de äldre vårdarna, framförallt kalkstensvårdarna från 1700-talet. Ett stort
antal vårdar från 1800-talet, 14 stycken, är bevarade i området. Murgrönekullarna och
omgärdningar i form av bland annat låga häckar, stenramar samt smides/gjutjärnsstaket med
grusade gravplaner ...

Läs mer i eget fönster

Cecilia Ring. Kalmar läns museum, 2006