Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mönsterås kn, SKRIFTEN 1 MÖNSTERÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖNSTERÅS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mönsterås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Park och trädgård - Park

SKRIFTEN 1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kyrkoparken var Mönsterås sockens kyrkogård fram tills att den nya begravningsplatsen anlades 1872. Då hade traditionen att begrava de döda på denna plats pågått sedan medeltiden. Befolkningsökning och nya hårdare krav på hygien gjorde att den gamla kyrkogården övergavs. När den nya begravningsplatsen stod klar omvandlades den gamla till park. Denna funktion har platsen än idag. Genom de kvarvarande gamla vårdarna, gravkoret och minnesvården är det fortfarande tydligt för var och en som ser parken att där en gång varit en kyrkogård. Samtliga gravvårdar har stora kulturhistoriska värden och bör stå kvar på sina platser samt föras upp...

Läs mer i eget fönster

Magnus Johnsson, Kalmar läns museum, med representanter för Linköpings stift, länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, och Östergötlands län samt länsmuseerna i Jönköpings och Östergötlands län.