Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, VOXTORPS KYRKA 1:1 VOXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2024-009.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VOXTORPS KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VOXTORPS KYRKA 1:1

9/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter/områden

Södra delen
Den södra delen av kyrkogården rymmer flertalet av de äldsta gravarna. Området
karaktäriseras av en stor blandning och gravvårdar från alla 1900-talets årtionden men
domineras av höga resta i framförallt svart granit. De vårdar som är från mitten av 1800-talet
och äldre samt gjutjärnsvården skall föras in på inventarieförteckningen. Grusgravar var
tidigare vanliga på Voxtorps kyrkogård och de få som finns kvar bör bevaras. Liksom även
detaljer, så som stenramar, som påminner om grusgravarnas tid.


Norra delen
Området karaktäriseras av en stor blandning o...

Läs mer i eget fönster

Cecilia Ring, Kalmar Läns museum, 2005.