Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, SJOGERSTAD 13:14 SJOGERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sjogerstads kyrka anl negnr 02-153-17.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJOGERSTADS KYRKA (akt.), SJOGERSTADS-RÅDENE KYRKA (inakt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SJOGERSTAD 13:14

11/7/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Sjogerstads kyrka har ett framträdande läge på östra Billingens uppodlade kalkstensplatå. Kyrkan ligger på ny kyrkplats i byns utkant.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av stenmur och trädrad. I anläggningen ingår grusgångar, smidesgrindar med stenstolpar, enstaka gravvårdar med järnstaket, ett flertal höga gravstenar samt den kände psalmdiktaren Paul Nilssons grav.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Sjogerstads kyrka uppfördes 1866 efter ritningar av Per Ulrik Stenhammar. Kyrkan, vilken kom att ersätta Sjogerstads och Rådene medeltidskyrkor, representerar den nygotiska kyrkotypen. Fasaden har spetsbå...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift