Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Högsby kn, FAGERHULT 34:1 FAGERHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fagerhult kyrkogårdsrapp1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FAGERHULTS KYRKA (akt.)
Kalmar
Högsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FAGERHULT 34:1

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarter A tillkom i och med den nya kyrkans uppförande på 1890-talet har inrättats i etapper
under 1900-talet. Västra delen av kvarteret användes under första hälften av 1900-talet som
linjegravsområde men få spår av den tidigare begravningstraditionen finns kvar. Resten av
kvarteret har sedan tagits i anspråk från väster mot öster och utgörs av ett rätt enhetligt med
låga rektangulära vårdar. Anläggningstypen är tidstypisk för kvarter tillkomna på senare delen
av 1900-talet.

Kvarter B och C
Kvarteren utgjorde tidigare den södra delen av Fagerhults gamla kyrkogård innan den
nuvarande kyrkan uppfördes. Kvarter B ...

Läs mer i eget fönster

Cecilia Ring, Kalmar läns museum, med representanter för Växjö och Linköpings stift, samt länsstyrelserna och länsmuseerna i Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län.