Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, HORN 44:1 HORNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Horns kyrka exteriör, neg nr 02-133-07.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORNS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HORN 44:1

10/4/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Horns kyrka, prästgård, arrendatorsbostad med ekonomibyggnader och närliggande skolbyggnad utgör tillsammans en sammanhållen kyrkby i jordbruksbygd.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av stenmur och trädrad. I anläggningen ingår grusgångar, smidesgrindar med stenstolpar och enstaka gravvårdar från ca 1700.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Från den ursprungligen tidigmedeltida kyrkan har bevarats torn med murtrappa och tunnvalv i vapenhuset. 1804 uppfördes nytt långhus, kor och sakristia uppfördes invid det gamla tornet och tornet fick sin fyrsidiga huv och lanternin. Fönstren fick sin nuvarande utf...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift