Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, LUNNE 23:1 BRÄNNEMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Brännemo kyrka och kyrkogård negnr 02-145-13.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÄNNEMO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LUNNE 23:1

10/24/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Brännemo kyrka ligger i ren skogsbygd. Den utgör, tillsammans med en före detta skola med lärarbostad, en kyrkomiljö från 1900-talets första del.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården, anlagd 1928, inramas delvis av stenmur. I anläggningen ingår grusgångar och järngrindar med stenstolpar. Södra delen av kyrkogården, vilken tillkom 1952, har viss karaktär av skogskyrkogård med tall, björk och större stenar.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Brännemo kyrka uppfördes 1919-1923 efter ritningar av kyrkoherde Ernst Wennerblad. Den tillkom till största delen genom ideellt arbete och med hjälp av lokalt insamlade m...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift