Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, TVETA 5:1 TVETA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Tveta ka 033

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TVETA KYRKA (akt.), TVETA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

TVETA 5:1

12/1/05 Karaktäristik och bedömning

Tveta kyrka ligger längs en grusväg i ett öppet och något kuperat odlingslandskap. Till kyrkomiljön hör förutom kyrkan och kyrkogården även den ålderdomliga klockstapeln, den gamla stallängan och den f d skolan. Tveta by ligger inom område som klassats som ett av kulturmiljövårdens riksintressen (Mörlunda-Tveta 80607070). Tveta kyrka är en av tre medeltida stenkyrkor i Linköpings stifts del av Kalmar län. De övriga två är S:ta Gertruds kyrka i Västervik och Törnsfalls kyrka. På det småländska höglandet var timmer det vanligaste byggnadsmaterialet fram till 1700-talets mitt, då många stenkyrkor uppfördes.
Tveta kyrka har ett ovanlig...

Läs mer i eget fönster

Referensgrupp Linköpings stift (Kalmar läns museum)

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
Tveta kyrka uppfördes under medeltiden och sedan dess har sockenborna begravts på kyrkogården. Inga spår av dess äldsta tid är dock bevarade. En vandring över kyrkogården kan berätta om skiftande synsätt när det gäller begravningstraditioner och synen på döden under 1800- och 1900-talen. Gravvårdarna rymmer information som handlar om person- och/eller lokalhistoria i form av personnamn, ort-/gårdsnamn och titlar. På Tveta kyrkogård förekommer titlar som exempelvis hemmansägare, handlare, skomakaremästare riksdagsman, riddare och professor vilka alla vittnar om kunskap, näringar...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarier Magnus Johansson, Magdalena Jonsson Liselotte Jumme och Cecilia Ring vid Kalmar läns museum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar läns museum samt på respektive kyrklig samfällighet.